Energie Hot Topic

10Energie-Hot-TopicDe energievoorziening was een veelbesproken onderwerp in 2014 en deze trend zet zich ook komend jaar voort. Vooral hernieuwbare energie krijgt wereldwijd steeds meer prioriteit. Onlangs heeft Nederland de mijlpaal van een vermogen van 1 gigawattpiek (GWp) aan zonne-energie bereikt. Ook krijgt zonne-energie steeds meer toepassingen, waaronder ’s werelds eerste vliegtuig dat geheel aangedreven wordt met zonnepanelen. De algehele vraag naar zonnepanelen neemt bovendien toe. Om hierop in te spelen, breidt LG Electronics de productiecapaciteit van de MonoX NeON-modules uit. LG Solar, de solar-divisie van LG Electronics, heeft deze en andere ontwikkelingen en trends op het gebied van energie op een rij gezet:1. Investeringen in zonne-energie blijven toenemenDe laatste jaren is de belangstelling in zonnepanelen enorm toegenomen.

De wereld investeert minder in duurzame energie. In vergelijking met vorig jaar zijn de investeringen in groene energie namelijk met 12 procent gedaald. Dit blijkt uit de cijfers van het Bloomberg New Energy Finance Report. De voornaamste oorzaak lijkt in de zonne-energiesector te liggen, waarin de prijzen van zonnepanelen flink omlaag gingen. Deze sector kromp daardoor met bijna 20 procent. Het aantal verkochte zonnepanelen nam echter wel toe.

Windpark Rembrandt biedt particuliere beleggers de mogelijkheid aan om zelf, rechtstreeks te investeren in obligaties met een jaarlijkse rente van 6% en een looptijd van 5 jaar. De uit te geven obligatielening bedraagt maximaal Euro1,1 miljoen en is daarmee één van de grootste crowdfunding campagnes ooit in Nederland. Windpark Rembrandt is een nieuw Nederlands windpark dat de komende 20 jaar voldoende duurzame elektriciteit zal produceren om jaarlijks in de behoefte van meer dan 7.000 huishoudens te kunnen voorzien.

De olieprijs lijkt inmiddels bijna in een vrije val te zijn beland en trek de gasprijs mee omlaag. Daarnaast werkt het sterker worden van de euro ten opzichte van het Britse pond door in de prijzen. Week-op-week staat het Cal-15 contract zo’n 3% lager. Minister Kamp kondigde recentelijk wel aan de gasproductie in Groningen verder te verlagen.

Het kabinet was aanvankelijk overeengekomen om in 2020 16 procent van de energie duurzaam op te wekken. Dat was te hoog gegrepen, bleek al snel. De doelstelling ging omlaag: Nederland sprak met de Europese Unie af dat het tegen die tijd 14 procent van de energie duurzaam zou opwekken. Nog steeds erg ambitieus, werd gelijk al geconstateerd. De lidstaten van de Europese Unie maakten eind oktober dit jaar afspraken om te zorgen dat in 2030 minimaal 40 procent minder schadelijke broeikasgassen worden uitgestoten. Om dit doel te halen moet vooral de industrie flinke stappen zetten naar minder uitstoot en schonere productie. Als aanvulling op de Europese afspraken spreekt Nederland zich nu samen met 14 andere Europese landen uit haast te maken met nieuw klimaatbeleid.