Goedkope Leveranciers Energie

20Goedkope-Leveranciers-Energie

Als energieleverancier is energiedirect beschikbaar in heel Nederland. Omdat energiedirect en jij online werken houden we samen de kosten laag. Dat zorgt ervoor dat onze tarieven vanaf 2002 bij de goedkoopste in de markt horen. Als energieleverancier staan we bekend als prijsvechter die online grip geeft op jouw energiekosten.

Het Europese emissiehandelssysteem is het belangrijkste klimaatinstrument in Europa. Bedrijven die broeikasgassen uitstoten, moeten hiervoor emissierechten op de markt kopen. Doordat elk jaar minder rechten worden uitgegeven dan het jaar daarvoor, daalt de uitstoot van broeikasgassen. Omdat uitstoot daardoor steeds meer geld kost, is dit voor bedrijven een stimulans om te investeren in schone, duurzame productie. Door de lagere economische groei is er echter een overschot aan emissierechten op deze markt, waardoor de prijs te laag is. Hierdoor zijn investeringen in schone productiemethodes onrendabel voor de industrie. Dit staat duurzame groei in de weg.

Het kabinet was aanvankelijk overeengekomen om in 2020 16 procent van de energie duurzaam op te wekken. Dat was te hoog gegrepen, bleek al snel. De doelstelling ging omlaag: Nederland sprak met de Europese Unie af dat het tegen die tijd 14 procent van de energie duurzaam zou opwekken. Nog steeds erg ambitieus, werd gelijk al geconstateerd.

De totale hoeveelheid energie in een gesloten systeem (dat wil zeggen dat er geen materiaal of straling in- of uit kan) blijft altijd gelijk; dit heet de wet van behoud van energie. De totale energie van een systeem is de optelsom van alle microscopische en macroscopische energieën, namelijk; thermische, mechanische, kinetische, potentiële, elektrische, magnetische, chemische en nucleaire energie. De inwendige energie van een systeem wordt gegeven door de som van alle microscopische energieën; alle bovenstaande behalve kinetische, potentiële en mechanische energie. In veel processen wordt een soort energie in een andere omgezet. Zo wordt in een gaskachel de chemische energie in het gas omgezet in warmte. En tijdens het vallen van een voorwerp wordt zwaartekrachtsenergie of potentiële energie omgezet in bewegingsenergie of kinetische energie.

De energiebedrijven E.ON, NUON, Essent en GDF Suez weigeren om afspraken in het Energieakkoord na te komen over het bijstoken van hout in kolencentrales. Al maandenlang proberen zij in gesprekken met de milieuorganisaties en de overheid om onder de duurzaamheidseisen uit te komen waar zij eerder mee akkoord zijn gegaan. Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en Milieudefensie vragen om een extra vergadering van de Borgingscommissie van het Energieakkoord om de impasse te doorbreken. Als deze afspraken uit het Energieakkoord niet worden nagekomen, overwegen zij ook juridische stappen.