Greenchoice Levert Groen Gas

100Greenchoice-Levert-Groen-GasGreenchoice levert groen gas. Dit betekent dat wij bossen beschermen en aanplanten, uw CO2-uitstoot compenseren of biogas leveren dat ontstaat door de vergisting van organisch materiaal.

Aardgas bestaat uit methaan. Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof. De voorraad aardgas is echter niet oneindig.

Zelfs de gasbel in Slochteren is geen onuitputtelijke bron van energie. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt daarom uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.

Met de subsidieregeling ‘Doorrijden op Groen Gas’ willen wij het rijden op groen gas aantrekkelijker maken. We verwachten dat het gebruik van klimaatvriendelijke brandstoffen en zuinige auto’s zal afnemen door de afschaffing van het voordeel voor de motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s.

Groen Gas is organisch materiaal dat door bacteri?n is omgezet in biogas. Het komt van stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties en industri?le en agrarische CO-vergisters.

Groen gas kan worden ingevoed in het gasnet en kan worden gebruikt door iedereen die een gasaansluiting heeft. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven apparaten niet aangepast te worden. Met groen gas kan de consument gewoon blijven stoken en koken zoals hij of zij dat gewend is. Ook rijden er tegenwoordig auto’s op groen gas.

Om biogas op de juiste schaal te kunnen produceren en aanbieden worden momenteel op tal van locaties in Nederland zogenaamde biogashubs gevormd. Hierin werken producenten samen om op een centrale plaats het door hen geproduceerde gas volgens de juiste voorwaarden en specificaties aan te kunnen bieden.