Groen Gas Wordt Schoon Geproduceerd Hernieuwbaar

90Groen-Gas-Wordt-Schoon-Geproduceerd-HernieuwbaarGroen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Wanneer u aardappels kookt, een eitje bakt, lekker staat te douchen of de verwarming nog wat hoger zet, verbrandt u aardgas. Bij de verbranding van dit gas komt het broeikasgas koolstofdioxide (het bekende CO2) vrij. Dat veroorzaakt (voor een deel) de klimaatsverandering.

Wie een personenauto, bestelbusje, bus, taxi of vrachtauto heeft of gaat aanschaffen en op groen gas wil rijden kan subsidie krijgen van de provincie Groningen. De provincie stelt de komende twee jaar 600.000 euro beschikbaar. Belangstellenden kunnen vanaf 17 maart 2014 subsidie aanvragen.

Met elke m3 Groen Gas die u afneemt, vervangt u een m3 grijs gas. U levert een bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot en u stimuleert de productie van Groen Gas in Nederland. Dat is goed voor het milieu en de Nederlandse werkgelegenheid.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en is sterk in opkomst. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Het wordt gemaakt door biogas te zuiveren en op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest.

Groengas ontstaat bij het vergisten van biomassa (mest, GFT). Groengas bestaat net als aardgas uit methaan, alleen de oorsprong verschilt. Het biogas ondergaat een zuivering waarna het groen gas heet. Groengas heeft dezelde chemische samenstelling als aardgas.

Wat is dan het verschil met Gold Standard? Bij de Silver Standard projecten draait het vooral om CO2-reductie. Een Gold Standard project moet ook een bijdrage leveren aan de lokale samenleving.