De Informatie van Aardgas

De Informatie van AardgasAardgas is in snel tempo de energie van keuze in de Verenigde Staten. Het is schoon, het zelf in overvloed, en goedkoop. De vraag naar aardgas neemt snel toe in alle mondiale economie, met inbegrip van residentiële, commerciële, automotive en industriële sector. Veel deskundigen het erover eens dat aardgas olie zal vervangen als de dominante vorm van energie in de Verenigde Staten in de komende 50 jaar.
Aardgas marketing is een relatief nieuwe toevoeging aan de aardgas-industrie, te beginnen in het midden van de jaren 1980. Voorafgaand aan de liberalisering van de aardgasmarkt commodity markt en de introductie van open toegang voor iedereen tot aardgas pijpleidingen, was er geen rol voor aardgas marketeers. Producenten verkocht aan pijpleidingen, die naar lokale distributiebedrijven en andere groot volume aardgas gebruikers verkocht. Plaatselijke distributiebedrijven verkocht het gekocht van de pijpleidingen aardgas aan particuliere eindgebruikers, met inbegrip van commerciële en residentiële klanten. Prijsregulering op alle niveaus van deze supply chain liet geen plaats voor anderen te kopen en verkopen van aardgas. Echter, met de nieuw toegankelijke concurrerende markten geleidelijk ingevoerd over de afgelopen vijftien jaar is aardgas marketing uitgegroeid tot een integraal onderdeel van de aardgasindustrie. In feite, de eerste marketeers waren een direct gevolg van interstatelijke pijpleidingen poging om verliezen in verband met de als gevolg van het overaanbod problemen van de vroege jaren 1980 aangegane contracten op lange termijn terug te verdienen