Redenen voor de noodzaak van Gas Processing

Redenen voor de noodzaak van Gas ProcessingSales gas specificaties . Klanten eisen dat gas aan hen geleverde voldoet aan bepaalde samenstelling en de druk specificaties .
Vervoer via pijpleidingen . Pijpleidingen , met name die gas aggregeren van meerdere gasvelden , geven vaak de samenstelling van het voedingsgas naar pijpleiding stroming behouden en corrosie te verminderen . Geproduceerd gasveld mogen worden verwerkt voor vaste stoffen ( zoals zand ) , water , CO2 en H2S te verwijderen. CO2 en H2S zijn zeer corrosief verbindingen en zij kunnen moeten worden verwijderd voor het vervoer of verdere verwerking , of beide .
Vloeistoffen herstel. NGL – ethaan , propaan , butaan , en – condensaten die kunnen worden hersteld als vloeistoffen aan de oppervlakte vaak gescheiden afgevoerd uit het aardgas -stroom en verkocht . Petrochemische en andere consumenten rechtstreeks kopen vaak NGLs van de gasproducent , die NGL hen kan vervoeren per schip of aparte pijpleidingen .
LNG ( en GTL ) grondstof specificaties . LNG-installaties hebben stijf en strak specificaties voor hun voer gas. Eventuele verontreinigingen in het gas , met name water , CO2 , en zwaardere koolwaterstoffen , zal ernstige gevolgen hebben hun LNG- productie. Zo zal gasproducenten verkopen aan LNG-installaties nodig zijn om alle voedings-gas voor te behandelen om de LNG-installaties.