Stad Roeselare investeert in aardgaswagens

stadOp 30 april nam de stad Roeselare de eerste vier bestelwagens op aardgas in gebruik. Met dit initiatief profileert het stadsbestuur zich als voorloper voor het gebruik van CNG-voertuigen in de regio Midden-West-Vlaanderen.

Er werden twee Fiat Doblo’s met verhoogd laadvermogen voor de technische diensten en twee Volkswagen Caddy’s voor de administratieve diensten besteld voor een totale aankoopprijs van € 73.942,30-. De vier bestelwagens worden geleverd door de Roeselaarse concessiehouders Autobedrijf Cornette uit de Liebeekstraat (Fiat)  en R. Maes & Zn uit de Meensesteenweg (Volkswagen). In het kader van de samenwerkingsovereenkomst komt de Vlaamse overheid voor 30% tussen in de aankoopprijs van milieuvriendelijke voertuigen.

Voordelen aardgas
Voertuigen op aardgas bieden vandaag een belangrijk ecologisch en financieel voordeel tegenover wagens op benzine of diesel. Het stadsbestuur wil met deze aankoop instantie investeren in zuinigere wagens om de eigen werkingskosten en de uitstoot van fijn stof en broeikasgassen van de vloot terug te dringen. De stad wil zo een duidelijk signaal geven dat een milieuvriendelijk en economisch alternatief in Roeselare perfect haalbaar is. De wagens kosten in aankoop niet meer dan een dieselversie en de brandstof is aan de pomp 20% goedkoper.

Dat er in Roeselare milieuvriendelijke wagens te koop zijn, bewezen de autohandelaars eind mei vorig jaar op een infoavond van de milieuraad. De autohandelaren verzamelden toen maar liefst een 30-tal milieuvriendelijke wagens op de Grote markt.

Biogas
Aardgaswagens (CNG) kunnen ook op biogas rijden, het hernieuwbare alternatief afkomstig van vergisting van biomassa. En ook daar heeft de Roeselaarse economie alle troeven in handen. In 2010 werd er door Roeselaarse industrie en landbouwbedrijven genoeg biogas geproduceerd om een met een autocar 600 keer rond de planeet te rijden.

Toekomst
Ook in het kader van het ‘Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie’ en het klimaatactieplan dat in opmaak is, wil de stad in de toekomst de troeven en de knowhow van de Roeselaarse economie op het vlak van milieu blijvend inschakelen.