Aardgas Een Optimale Service

60Aardgas-Een-Optimale-ServiceElectrabel verkoopt elektriciteit, aardgas en energiediensten. De onderneming biedt haar 3,3 miljoen residenti?le, professionele en industri?le klanten energieoplossingen met toegevoegde waarde en een dienstverlening op maat. Bij de ontwikkeling van haar energieproducten en -diensten haalt ze optimaal voordeel uit de synergie tussen elektriciteit en aardgas.

Niet nederwiet, maar aardgas werd de afgelopen dertig jaar het in ons land meest gebruikte roesmiddel. Na de ontdekking van het reusachtige veld bij Slochteren volgt de voortvarende aanleg van een indrukwekkend buizennet om het gas vanuit Groningen naar verbruikers in binnen- en buitenland te kunnen transporteren. In de tweede helft van de jaren zestig begint het vluchtige goud aan een onweerstaanbare opmars. Gezinnen raken verslingerd aan het gebruiksgemak van gasverwarming. Als gevolg van de inzakkende vraag naar eierkolen en “nootjes vijf’ verdwijnt de kolenboer rap uit het straatbeeld.

Met de Aardgasnota, die minister De Pous op 11 juli 1962 presenteerde, konden alle partijen leven:

Productie
De concessie voor de gaswinning wordt verleend aan de NAM (50% Esso-50% Shell).

De overheid krijgt 10% royalties voor de concessie.

De winst op de productie wordt gedeeld in een vennootschap (de Maatschappij).

Winstverdeling: Staatsmijnen 40%, Shell 30%, Esso 30%.

Brussel, 25 juni 2013 – In februari kondigde Antargaz, leider in de distributie van propaan en butaan, aan dat het nog dit jaar van start zou gaan met de verkoop van aardgas. Nu is het zo ver: particulieren, bedrijven, zelfstandigen en industri?le ondernemingen kunnen vanaf nu aardgas afnemen bij Antargaz, zowel in Vlaanderen als in Walloni?. Deze nieuwe aardgasleverancier wil het verschil maken door een goede service te leveren tegen competitieve prijzen.