Aardgas

AardgasAnders dan bij elektriciteit beschikt Essent bij aardgas niet over grootschalige productiemiddelen. Wel legt Essent zich toe op grootschalige inkoop, opslag en verkoop van gas.
Inkoop

De groothandelsmarkt heeft een Europees karakter. Behalve in Nederland koopt Essent ook aardgas in Engeland, Noorwegen, Duitsland en Denemarken. Het gas van de inkoopcontracten met Engelse, Noorse en Deense leveranciers arriveert aan de grenzen van het Nederlandse gasnetwerk. Om het gas naar de klanten te brengen sluit Essent transportcontracten af. Dit wordt ‘shippen’ genoemd. Distributie van aardgas gaat via het Nederlandse hoofdleidingennet van de N.V. Nederlandse Gasunie, dat zo’n 12.000 kilometer lang is, en de regionale netwerken van de netbeheerders.
Opslag van aardgas

Zodra aardgas is ingekocht kun je het verkopen of opslaan, bijvoorbeeld in uitgeputte gasvelden. Die kunnen namelijk opnieuw worden gevuld met ingekocht gas. Essent slaat gas op in zoutcavernes in het Duitse Epe. Ook heeft Essent een 20 procent belang in aardgasvelden bij Waalwijk, ten behoeve van toekomstige gasopslag.

Verkoop

Essent verkoopt op contractbasis gas direct aan grote, industriƫle concerns als DSM, maar ook aan kleinere bedrijven, zoals tuinders. We verkopen tevens gas aan huishoudelijke klanten.

Van de kleine 40 miljard kubieke meter gas die per jaar in Nederland wordt afgezet neemt Essent er 10 miljard voor haar rekening. De drie belangrijkste segmenten waarin Essent actief is, zijn:

elektriciteitsproductie (20 procent van de afzet);
grote en kleine industriƫle bedrijven (30 procent);
verkoop aan huishoudelijke klanten (50 procent).

In alle drie de marktsegmenten neemt Essent een kwart tot eenderde van het totale gasverbruik in Nederland voor haar rekening.
Duurzaam gas

Naast ‘gewoon’ aardgas verkoopt Essent ook het product Groen voor Gas. Voor huishoudens berekent Essent het aantal kilo’s CO2 dat wordt uitgestoten door het gasverbruik. Vervolgens zorgt Essent in Nederland of elders in de wereld voor compensatie, bijvoorbeeld door nieuwe bomen aan te planten. Bomen gebruiken namelijk CO2 en produceren zuurstof. Grote bedrijven kunnen bii Essent Groen Gas afnemen: dit is tot aardgaskwaliteit opgewerkt biogas. Biogas (of stortgas) ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil.