Typebestek aankoop elektriciteit en aardgas

Typebestek aankoop elektriciteit en aardgasSinds 1 juli 2003 is iedereen in Vlaanderen vrij om een leverancier te kiezen voor de aankoop van elektriciteit en aardgas. Als overheden zijn lokale besturen zelfs verplicht hiervoor de markt te raadplegen.
Om de lokale besturen daarbij te helpen, heeft de VVSG samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en de VVP twee typebestekken opgesteld. In mei 2009 verscheen een totaal nieuwe versie van beide typebestekken.

Twee typebestekken
De VVSG biedt de gemeenten, OCMW’s en politiezones twee typebestekken aan, een voor elektriciteit (incl. de openbare verlichting) en een voor aardgas. De belangrijkste kenmerken zijn:
– het gaat om aanbestedingen, dus alleen de prijs is een gunningscriterium;
– er wordt gewerkt met contracten van drie jaar die niet opzegbaar zijn;
– er wordt gewerkt met ge├»ndexeerde prijzen;
– de vergelijking van de inschrijvers gebeurt uitsluitend op basis van de energiekosten, dus zonder die elementen die neutraal zijn voor elke leverancier (zoals distributienettarieven, heffingen, taksen, btw);
– bij elk bestek hoort een uitgebreide toelichting.

Ervaringen van gemeenten en OCMW’s
De VREG peilde in 2004 in samenwerking met de VVSG naar de ervaringen van lokale besturen m.b.t. de aankoop van elektriciteit en aardgas op de vrije markt. Dat resulteerde in een rapport.