Acties met Goedkoop Gas

40Acties-met-Goedkoop-GasNiet alle energieleveranciers leveren gas. Van de gasleveranciers is het niet mogelijk één gas leverancier aan te wijzen die per definitie altijd het goedkoopste is, aangezien de gasprijzen per regio waar geleverd wordt sterk verschillen.

Om toch te kunnen kiezen voor goedkoop gas kunt u via Overstapgids een gasprijs vergelijking maken tussen verschillende leveranciers. U kunt alle aanbieders vergelijken op hun prijs en aanbod, om zo tot een gedegen keuze te komen voor een energieleverancier met het laagste tarief per m3 en de laagste totaalkosten.

Echter kan de bouw van dit park vertraging oplopen als daadwerkelijk de initi?le vergunning wordt ingetrokken. Minister van Kamp wil vergunningen voor windmolen parken in de Noordzee herzien vanwege kosten effici?ntie. Hierdoor wordt het lastig om 14% van de stroom in 2020 groen op te wekken.

U zit niet vast aan uw energieleverancier. Als uw contract het toestaat, kunt u op elk moment overstappen naar een andere energieleverancier. Maar wat is het juiste overstapmoment?

Het kiezen van de goedkoopste gasleverancier heeft enkele voordelen. Elke gas en stroomleverancier hanteert zijn eigen tarieven. In combi contracten vari?ren de stroom en gasprijzen. Zo kan het stroomtarief zeer voordelig zijn maar daar staat een duurdere gasprijs tegenover. Door de goedkoopste gasleverancier te kiezen kan men veel geld besparen. Tussen de gasleveranciers zelf verschilt de prijs enorm.

Goedkoop stroom en gas afnemen, is een goed idee als u uw maandlasten wilt terugdringen. U krijgt elk jaar een afrekening van uw energieleverancier. Hierop ziet u of uw verbruik is toegenomen of afgenomen. U bespaart uiteraard door het terugdringen van uw stroomverbruik. Kijk echter ook of u wel goedkope stroom afneemt of dat u vrij veel betaalt per kilowattuur.

Wilt u uw stroom groen én goedkoop? Stroom die is opgewekt uit duurzame bronnen is bij veel leveranciers net zo duur als grijze stroom uit fossiele brandstoffen. U kunt ook kiezen voor groene stroom van Hollandse bodem voor een extra bedrag permaand. U stimuleert dan lokale energie-opwekprojecten.