Belang van groen gas

Belang van groen gasDe overheid wil dat van de totale hoeveelheid energie die in 2020 verbruikt wordt, minimaal 14 procent afkomstig is uit duurzame bronnen. Een toename van de productie en levering van groen gas draagt aanzienlijk bij aan deze doelstelling. Volgens prognoses kan in 2020 12 procent van het aardgas vervangen zijn door groen gas.
Europa

In de toekomst wil Nederland een belangrijke Europese speler worden op het gebied van groen gas. Transportcapaciteit speelt daarbij een grote rol. Nederland is aangesloten op veel gasverbindingen met andere Europese landen en deelnemer aan de bouw van Nord Stream, het grootste pijpleidingproject ter wereld. Als onderdeel van deze ‘gasrotonde’ kan Nederland veel betekenen voor de distributie van (groen) gas in Europa. Vanuit de Europese Unie is er animo voor dit duurzame en economisch aantrekkelijke idee.