’340 euro voor Kiwa-controle per CNG-tank is onhoudbaar’

’340 euro voor Kiwa-controle perInefficiënt en onhoudbaar. Dat zegt Pelle Schlichting, directeur van OrangeGas, over het besluit van de RDW om CNG-tanks verplicht te laten controleren door Kiwa. Dat gaat 340 euro per tank kosten, heeft Kiwa aangekondigd. “De RDW heeft geen bemoeienis met de tarieven die technische diensten hanteren. Dat wordt door henzelf bepaald”, zegt RDW-woordvoerder Sjoerd Weiland.

De keuring wordt door RDW bij marktpartijen neergelegd. Vooralsnog heeft Kiwa het alleenrecht om de controles uit te voeren. De inspectie is verplicht en gaat bij Kiwa 250 euro per tank kosten, ook als een taxibedrijf over meerdere CNG-voertuigen beschikt. Daarbij zal wel een soort kwamtumkorting worden geven. Hoe hoog deze is, is nog onduidelijk. Verder rekent het Kiwa ook nog eens 90 euro voorrijkosten.
Kiwa

Weiland: “Kiwa is de eerste instantie die op gebied van de periodieke keuring van CNG-tanks een aanwijzing heeft verkregen. Het kan zijn dat er naast Kiwa ook andere partijen zich melden voor deze aanwijzing. Dit is tot op heden niet gebeurd maar heeft wel onze voorkeur omdat de CNG-rijder dan een keuze heeft.”

Alle technische diensten die over de nodige deskundigheid beschikken kunnen zich bij de RDW aanmelden voor deze taak. De RDW toetst vervolgens of de desbetreffende technische dienst aan de vereiste criteria voldoet.
Monopoliepositie

Pelle Schlichting van OrangeGas is geschrokken van de maatregel. Hij begrijpt dat de CNG-tanks moeten worden gecontroleerd, maar niet dat dit door één instantie zal worden uitgevoerd. Daar ziet het nu wel naar uit. “Daarmee heeft het Kiwa een monopoliepositie. Dat is zeer onlogisch en is onhoudbaar.”

Schlichting vindt dat de keuring van de CNG-tank rustig onder de gewone APK kan vallen. “Als de APK- controleurs niet de knowhow hebben moeten ze hierin worden opgeleid. Daarmee bevorder je ook de concurrentie en zal de prijs per controle stevig dalen. Het kan in deze tijd niet zo zijn dat één instantie bepaalt wat de prijs is. Daar zullen we de RDW ook op gaan aanspreken”, zegt hij op TankPro.nl.
Aardgastanks

Als een tank is goedgekeurd, krijgt deze een Kiwa-sticker die geldig is voor de duur van 4 jaar. Vanaf september 2013 is het een voorwaarde voor de APK dat er op de aardgastanks in voertuigen een sticker zit ten teken dat deze door een Kiwa inspecteur is goedgekeurd.

Het betreft een vierjaarlijkse, visuele inspectie van de tank. De inspectie richt zich op tekenen van uitwendige schade en slijtage, waarbij onder meer gekeken wordt naar beschadiging, lekkage, bevestigingsmiddelen, roest en erosie.