De Noordwest-Europese TSO’s publiceren hun Regionaal Gasinvesteringsplan

De Noordwest-EuropeseDe Noordwest-Europese netbeheerders (TSO’s) hebben hun Regionaal Gasinvesteringsplan 2013-2022 (NW GRIP 2013) gepubliceerd. Het is de tweede uitgave van dit regionale plan waarin de ontwikkeling van de gasinfrastructuur op lange termijn en verwante onderwerpen worden uiteengezet. Het NW GRIP 2013 is het eerste van zes Regionale Gasinvesteringsplannen die in de komende maanden door TSO’s worden gepubliceerd.
Het NW GRIP 2013 geeft een overzicht van alle relevante ontwikkelingen in de regio en richt zich specifiek op projecten die een directe invloed hebben op de capaciteit aan de interne en externe grenzen van de regio. Op deze wijze beoogt het document shippers nadere informatie te verstrekken over de projecten die extra capaciteit kunnen bieden binnen de regio.

Annie Krist, bestuurslid van ENTSOG en CEO van Gasunie Transport Services: ”Dit GRIP is het resultaat van een hechte samenwerking tussen de TSO’s in de negen landen die tot de Noordwest-Europese regio behoren. Deze samenwerking tussen de TSO’s duurt al enkele decennia ononderbroken voort en is zichtbaar in de dagelijkse activiteiten van het gasnetwerk in deze regio.”

De Noordwest-Europese TSO’s zijn trots op de presentatie van het NW GRIP 2013. Samen met het NW GRIP 2013 is ook een raadplegingsdocument gepubliceerd en wij nodigen alle stakeholders uit om hun feedback te geven op dit document voor de verdere ontwikkeling daarvan. De inhoud van dit GRIP wordt aan de stakeholders gepresenteerd  tijdens de op 26 november in Brussel te houden ENTSOG GRIP-workshop en tijdens de op 28 november in Stockholm te houden bijeenkomst van het Gas Regional Initiative Northwest (GRI NW). Wij hopen dat u één van deze bijeenkomsten kunt bijwonen.