Duurzaamheid

DuurzaamheidBiogas en duurzaamheid worden vaak in een adem genoemd, maar hoe verhouden de begrippen zich precies tot elkaar? Aan de hand van welke criteria wordt de duurzaamheid van biomassa getoetst? En met welke duurzaamheidseisen moet u rekening houden bij een biogasproject? De antwoorden op deze en andere duurzaamheidsvragen vindt u op deze pagina.

Is biogas hernieuwbaar?

Biogas is een hernieuwbare energiebron, omdat de biomassa die nodig is voor de productie van biogas steeds opnieuw beschikbaar komt.

Is biogas ook duurzaam?

Biogas is duurzaam als de biomassa waaruit de energie geproduceerd wordt duurzaam verkregen is.

Duurzaam is breder dan hernieuwbaar. In de basis betekent duurzaam dat toekomstige generaties toegang blijven houden tot grondstoffen en het vermogen van de aarde om zichzelf te herstellen (dus) niet wordt aangetast.

Wanneer is biomassa duurzaam?

De Europese Commissie heeft duurzaamheidseisen opgesteld voor vloeibare biomassa. Wanneer vloeibare biomassa aan deze Europese eisen voldoet is ze duurzaam.

Voor vaste biomassa zijn er momenteel nog geen (Europese) eisen. In Nederland is er wel een (vrijwillig) certificeringsschema, de NTA 8080, waarmee een ondernemer kan aantonen dat de door hem gebruikte biomassa duurzaam was.

Verdwijnt er alleen bio-afval in de vergister, of worden er ook gewassen gebruikt die speciaal voor het vergistingsproces zijn geteeld? In het laatste geval kan het productieproces van groen gas minder duurzaam zijn, omdat de grond ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld voor het kweken van voedsel. Het telen van biomassa voor biogasinstallaties mag de voedselvoorziening niet in gevaar brengen.

Met welke duurzaamheidseisen moet ik rekening houden bij de productie van biogas en groen gas?

Wanneer groen gas voor transportdoeleinden wordt ingezet moet aan de Europese eisen voor vloeibare biomassa worden voldaan. Er gelden geen duurzaamheidseisen wanneer biogas een andere bestemming heeft.

De discussies over duurzaamheid en het gebruik van duurzame biomassa zijn echter in volle gang. In de toekomst kunnen daarom aanvullende eisen aan de productie van biogas worden gesteld.