Gas omgedoopt tot groene energie door de EU

Gas omgedoopt tot groene energie door de EUEnergie uit gascentrales is omgedoopt tot een groene, koolstofarme bron van macht door een programma van de Europese Unie € 80 miljard, in een triomf van de deep-gepot industrie van fossiele brandstoffen lobby op duurzame vormen van energie.

Isle Of Grain Liquefied Natural Gas Terminal
In een geheim document gezien door de Guardian, een groot deel van miljarden euro’s van de middelen die worden geacht te worden besteed aan onderzoek naar en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-en golfenergie zijn waarschijnlijk in plaats daarvan worden doorgeschakeld naar het subsidiëren van de ontwikkeling van de goed- gevestigde fossiele brandstoffen.

Het nieuws komt als een verslag van het gerespecteerde Internationaal Energie Agentschap voorspelt een “gouden eeuw voor gas” met de wereldwijde productie van “onconventionele” bronnen van gas (met name schaliegas gewonnen door het hydraulische breken of ‘fracking’) verdrievoudigen tegen 2035.

De daaruit voortvloeiende daling van de gasprijzen hoewel risico’s stoppen van de ontwikkeling van hernieuwbare energie in zijn tracks, tenzij de overheid maatregelen nemen om duurzame technologieën, zoals zonne-en golfenergie ondersteunen. “Hernieuwbare energie kan het slachtoffer van goedkope gasprijzen zijn als regeringen niet houden aan hun steunregelingen voor hernieuwbare energie,” zei chief economist van het IEA, Fatih Birol.
Als onderdeel van deze missie, zal Horizon 2020 miljarden euro’s afzien in fondsen aan onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten, en is bedoeld om “te ondersteunen onderzoek en innovatie, het versterken van de Europese wetenschappelijke en technologische basis en bevorderen voordelen voor de samenleving”. Schone energie is een essentieel onderdeel van deze, volgens het document: “De specifieke doelstelling is om de overgang naar een betrouwbare, duurzame en concurrerende energie systeem te maken, in het gezicht van de steeds schaarser wordende hulpbronnen, toenemende energiebehoeften en de klimaatverandering.”